Prace inwentaryzacyjne na łososińskim cmentarzu

W ubiegłym tygodniu na łososińskim cmentarzu odbyła się inwentaryzacja zabytkowych kamiennych nagrobków z przełomu XIX i XX w., które mają być wpisane do rejestru zabytków.

Pracownicy delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków w Nowym Sączu, sporządzili szczegółowe opisy nagrobków, ich stan zachowania oraz odczytali zachowane inskrypcje na tablicach nagrobnych. W pracach terenowych na łososińskiej nekropolii pomagał nasz uczeń Franciszek Zelek z klasy 6b.

źródło: strona „Łososińskie kapliczki – z historią miejscowości i parafii w tle”; oprac. MAG, TV28

fot. strona „Łososińskie kapliczki – z historią miejscowości i parafii w tle”

Skip to content