Wystawa prac plastycznych – Nasze Łososińskie Kapliczki

Zapraszamy na wydarzenie edukacyjne NASZE ŁOSOSIŃSKIE KAPLICZKI, które odbędzie 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 18.00 po wieczornej mszy w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Wydarzenie będzie również dostępne w Internecie podczas transmisji online na profilu Fb parafii i na parafialnym YouTube https://www.youtube.com/channel/UCKgeZ53jphSRoXVpKP2jCkA…

W PROGRAMIE
Podsumowanie projektu edukacyjno-naukowego realizowanego ze środków MKDNIS.
Prezentacja wystawy plastycznej uczniów ZSP nr 4 w Łososinie Górnej pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Łososińskie kapliczki i krzyże przydrożne w twórczości plastycznej uczniów i artystów.”
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni pani Agnieszka Jankowska.
* * *
Spotkanie organizowane w ramach Projektu edukacyjno-naukowego: Kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie kulturowym parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, realizowanego w oparciu o Stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020/II.
Wystawa plastyczna uczennic i uczniów naszej szkoły:

tutaj:  Losoinskie kapliczki

 

Skip to content