VII Ogólnopolski Konkursu Ekologiczny “Mistrz recyklingu i przyjaciele”