Program LIFE

Przedszkolaki z grupy “Smerfy” przystąpiły do akcji edukacyjnej w ramach realizacji programu LIFE.Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach na temat ochrony powietrza. Poznały nowe słowo, jakim jest RECYKLING oraz jego symbol. Bazując na dotychczasowych wiadomościach dzieci o segregowaniu odpadów, powtórzyliśmy sobie, do jakich kontenerów należy wyrzucać poszczególne śmieci. Z dużym zaciekawieniem oglądały plansze, dzięki którym dowiedziały się ile lat rozkładają się odpady. I jak ważna jest ich segregacja, aby móc je ponownie wykorzystać. Posiadając wiedzę teoretyczną, postanowiliśmy zastosować  ją w praktyce. Do przygotowanych przez nauczyciela pojemników, dzieci wrzucały śmieci. Kolejną kwestią, którą poruszyliśmy były zagrożenia zarówno dla ludzi jak i przyrody. Dzieci poznały kolejne nowe słowo jakim był SMOG; ponadto jaki jest wpływ spalin na środowisko, emisja dymów z fabryk, czy odpady z gospodarstw domowych. Dzieci wykonały piosenkę „Moja planeta”, która uświadamia wszystkim, że należy dbać o miejsce w którym żyjemy i że każdy może się do tego przyczynić.

      Podsumowaniem zajęć były zajęcia artystyczne. Wspólnie wykonaliśmy „bombkę z recyklingu”. W tym celu wykorzystaliśmy zużytą  płytę CD. Dzieci były zdziwione, że taki materiał można wykorzystać w zupełnie innym celu. Efekt zaskoczył wszystkie dzieci.

Edyta Klimczak