Działalność kuchni – obiady

Szanowni Państwo,
Limanowski Dom Kultury  informuje, iż kuchnie w szkołach podstawowych pracują normalnie ze względu na dożywianie uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
W związku z powyższym istnieje możliwość odbierania obiadów dla starszych uczniów tych placówek. Należy tylko skontaktować się z odpowiednim intendentem i wyrazić chęć dalszego korzystania z przygotowywanych przez kuchnie posiłków.
Z wyrazami szacunku,
LDK