Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4.11.2020 informujemy, że:

  • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
  • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
  • Forma i miejsce zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaną uzgodnione z nauczycielami specjalistami.

Opieka w świetlicach szkolnych 

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Oznacza to, że świetlica szkolna przyjmie wyłącznie te dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki. 

Zgłaszanie dzieci na świetlicę –  jutro (6.11.20, piątek), telefonicznie do sekretariatu szkoły bądź u wychowawcy klasy.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.  

więcej na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Z poważaniem,

dyrektor szkoły Albert Golonka

Skip to content