KONKURS „ZAWODOWY GPS”

Psycholog przypomina i zaprasza uczniów klas 8 do udziału w Powiatowym Konkursie „Zawodowy GPS”.

Uczeń wybiera branżę, w której wypełnia zadania w ramach I i II etapu.

Branże:

 1. budowlana
 2. geodezyjna
 3. rachunkowa
 4. ekonomiczna
 5. handlowa
 6. gastronomiczna
 7. hotelarska
 8. zoologiczno – weterynaryjna.

 

Zgłoszenia proszę dokonywać przez dziennik elektroniczny. W wiadomości do psychologa proszę wpisać:

imię i nazwisko:

klasa:

branża:

adres e-mail:

Termin zgłoszeń: do 20 listopada.

 Zgodę (podpisana przez ucznia i opiekuna prawnego) oraz Klauzulę Uczestnika należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 23.11.2020r.

 

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap- eliminacje szkolne przeprowadzane są w szkołach właściwych dla Uczestników, poprzez platformę on-line udostępnianą przez Organizatora Konkursu.

II etap- prezentacja multimedialna na wskazany przez Organizatora Konkursu temat z zakresu wybranej branży.

 Czas trwania i forma:

 • I etap- w formie testu online zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru, czas trwania 20 minut.

Test on-line będzie dostępny na platformie Konkursu w dniu 26 listopada 2020 r,
 w godzinach od 800-1500.

  • II etap- prezentacja wykonana przez uczestnika w powszechnie dostępnym programie Libre Office zapisana w formacie o rozszerzeniu (.odp), prezentacja powinna być przesłana jako załącznik do wiadomości o rozmiarze nie przekraczającym 100 MB Prezentację należy przesłać do 15 stycznia 2021r. na adres e-mail: zawodowygps@wp.pl

 

Orzeł- Pociecha, psycholog szkolny

Klauzula_informacyjna_-_KONKURSY,_ZAWODY