Rocznica wyboru Ojca Świętego

42 lata temu, 16 października 1978 roku, kolegium kardynalskie wybrało metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę na papieża, który przyjął imię Jan Paweł II.

Wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły niezwykle żywy jest kult św. Jana Pawła II. Szczególnie w pamięci uczniów tkwią słowa papieża Polaka – “Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.”