Organizacja lekcji zdalnych

WAŻNE INFORMACJE

Lekcje zdalne odbywają się według podziału godzin. Nie ma potrzeby wcześniejszego logowania się. Nauczyciele mają wtedy lekcje z innymi klasami.

Prosimy o sprawdzanie terminarza w Librusie, zaznaczone są tam nieobecności nauczycieli, którzy obecnie są na L4. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcje się nie odbywają.

Przypominamy o obowiązku zapoznania się z regulaminem lekcji zdalnych – został wysłany przez wychowawców na Librusie.

Prosimy nie tworzyć własnych wideokonferencji, uczniowie dołączają do spotkań tworzonych przez nauczycieli. 

Prosimy też nie traktować czatu na platformie Teams jako zabawy, każdy dialog jest zapisany, nie ma możliwości jego usunięcia. (NIE SPAMUJEMY!)

Dziękujemy!

Skip to content