KONKURS „ZAWODOWY GPS”

Psycholog zachęca i zaprasza uczniów klas 8 do udziału w Powiatowym Konkursie „Zawodowy GPS”.

Uczeń wybiera branżę, w której wypełnia zadania w ramach I i II etapu.

Branże:

  1. budowlana
  2. geodezyjna
  3. rachunkowa
  4. ekonomiczna
  5. handlowa
  6. gastronomiczna
  7. hotelarska
  8. zoologiczno – weterynaryjna.

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap- eliminacje szkolne przeprowadzane są w szkołach właściwych dla Uczestników, poprzez platformę on-line udostępnianą przez Organizatora Konkursu.

II etap- prezentacja multimedialna na wskazany przez Organizatora Konkursu temat z zakresu wybranej branży.

Zgłoszenia u psychologa szkolnego od 2 listopada do 20 listopada z wypełnionymi dokumentami zawartymi w załączniku: Zgoda oraz Klauzula Uczestnika.

Czas trwania i forma:

  • I etap- w formie testu online zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru, czas trwania 20 minut.

Test on-line będzie dostępny na platformie Konkursu w dniu 26 listopada 2020 r,
 w godzinach od 800-1500.

  • II etap- prezentacja wykonana przez uczestnika w powszechnie dostępnym programie Libre Office zapisana w formacie o rozszerzeniu (.odp), prezentacja powinna być przesłana jako załącznik do wiadomości o rozmiarze nie przekraczającym 100 MB Prezentację należy przesłać do 15 stycznia 2021r. na adres e-mail: zawodowygps@wp.pl

E. Orzeł- Pociecha, psycholog szkolny

Klauzula_informacyjna_-_KONKURSY,_ZAWODY

Skip to content