Nabór Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej

Rusza nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.

Warunek – ukończone 13 lat.

Szczegóły https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor

Skip to content