Mierzenie temperatury w szkole

Kierując się dobrem dzieci i dbając o bezpieczeństwo wszystkich obecnych w szkole dokonujemy pomiaru temperatury. 

Przy głównym wejściu znajduje się termometr termowizyjny. Prosimy uczniów oraz rodziców o każdorazowe mierzenie temperatury przy wejściu do placówki!

Dziękujemy za wyrozumiałość!