Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej w okresie pandemii.