Komunikat

Dyrekcja ZSP nr 4 w Limanowej prosi rodziców dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola o zapoznanie się z treścią informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. 

Informacja ta dotyczy realizowanych programów w zakresie  dożywiania  tj.  programu “Posiłek w szkole i w domu”  i   programu  osłonowego polegającego na dofinansowaniu obiadu w przypadku przekroczenia  progu dochodowego uprawniającego do przyznania dożywiania z programu rządowego.
Treść informacji w załączniku.