Zasady oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

  1. Książki i podręczniki oddajemy do biblioteki od 4 czerwca do 19 czerwca 2020 r. w godz. od 8.00 do 13.00.
  2. W bibliotece należy stosować się do Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w ZSP nr 4 w Limanowej w warunkach pandemii COVID 19 ( procedury dostępne na stronie szkoły i na tablicy przy wejściu do biblioteki szkolnej), a w szczególności: w bibliotece szkolnej jednocześnie może przebywać dwóch uczniów. Pozostali uczniowie czekają na zewnątrz zachowując odpowiedni dystans między sobą (1,5-2 m).
  3. Zwracane książki i podręczniki należy przeglądnąć i usunąć z nich karteczki, notatki, skleić rozdarcia i wyprostować pogięte kartki.
  4. Uczniowie klas ósmych są zobowiązani do oddania wszystkich książek  i podręczników. W razie  problemu proszeni są o kontakt z nauczycielem bibliotekarzem lub wychowawcą.
  5. W przypadku pytań do nauczyciela bibliotekarza prosimy o kontakt z nim przez e-dziennik.  
  6. Książki na wakacje można pożyczyć składając zamówienie za pomocą  e – dziennika.