Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych zaprasza ósmoklasistów

Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu zaprasza w swoje mury. Więcej na:   www.frasssati.edu.pl

Katolickie Liceum Plastyczne, a od 1.09.2020 Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych, prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, działa od 2004  w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu. Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, działającą non profit, choć pobieramy czesne na wydatki, których nie wolno pokryć z dotacji. Jednak w naszym działaniu finanse nie  mogą być zaporą w przyjęciu do szkoły i są różne możliwości obniżek czesnego, w sytuacji niedoboru finansowego w rodzinie ucznia. Kształcimy w 7 specjalnościach. Jesteśmy jedynym w Polsce katolickim liceum sztuk plastycznych. Patronat nad szkołą sprawuje Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, z którą ściśle współpracujemy od 2009 r. poprzez prowadzone u nas warsztaty i konsultacje.  Wciąż się, jako “organizm szkolny”, uczymy i mamy wiele do zrobienia, ale też mamy powody do wdzięczności i Bogu, i ludziom za dotychczasowe efekty pracy. Nasi uczniowie 3-krotnie otrzymali prestiżowe stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których w obszarze ponad 50 szkół plastycznych przyznaje się tylko 10-15 w danym roku. Wielu uczniów zdobywało też czołowe miejsca na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych dla uczniów szkół plastycznych, a szkoła kilkakrotnie znalazła się w gronie najwyżej punktowanych w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa, rysunku i rzeźby szkół plastycznych w Polsce. Co najważniejsze, patrząc z pokorą i wdzięcznością na losy absolwentów, ufamy, że szkoła jakoś służy rozwojowi talentów i kształtowaniu człowieczeństwa i dobrze przygotowuje do dalszej edukacji uczelnianej czy artystycznych działań zawodowych. Znakomita większość absolwentów z powodzeniem kontynuuje naukę na akademiach sztuk pięknych w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku na kierunkach tj. malarstwo, konserwacja dzieł sztuki, rzeźba, wzornictwo przemysłowe, grafika, architektura wnętrz, tkanina artystyczna, szkło artystyczne czy tak elitarne kierunki jak scenografia, na którą przyjmuje się 4 osoby w roku. Część też kształci się  na wydziałach artystycznych innych uczelni, albo prowadzi swą działalność w różnych pracowniach artystycznych. Uczniowie, w trakcie nauki, na ile na to pozwala system konkursowy programu Erasmus+, korzystają z 2-tygodniowych staży zagranicznych na zasadach Erasmus+ w pracowniach artystycznych w najbardziej znaczących ośrodkach artystycznych w danej dziedzinie. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w stażach z zakresu fresku i mozaiki w Rawennie we Włoszech, w stażu z zakresu ikonopisarstwa w Kalampace (Meteorach) w Grecji, w stażu z intarsji w marmurze w Universita dei Marmorari w Rzymie oraz w stażu z zakresu jubilerstwa (tzw intaglio fiorentino) we Florencji.  

 

Skip to content