Ważny komunikat

Szanowni rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06. Do tego dnia nadal obowiązuje prowadzenie zdalnego nauczania.

Od dnia 25 maja – mogą być uruchomione za zgodą rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zainteresowanych taką formą zajęć prosimy o wypełnienie odpowiedniej deklaracji i przesłanie jej do szkoły.

DEKLARACJA z oświadczeniem-kl.I-III

Deklaracja konsultacje

od 1 czerwca – możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji z wszystkich przedmiotów dla uczniów klas IV-VII.

Z poważaniem,

dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Limanowej,

Albert Golonka