Angielski na odległość – dla chcącego nie ma nic trudnego

W uczeniu się języka obcego bardzo ważny jest kontakt z nauczycielem oraz konwersacje na żywo. Niestety w obecnej sytuacji jest to bardzo utrudnione. Z pomocą przychodzi technologia: starsi uczniowie chętnie nagrywają się w odpowiedzi na filmy nauczyciela lub przesyłają nagrania głosowe udowadniając swoje postępy w nauce. Młodsi chętnie łączą przyjemne z pożytecznym np. uczniowie klasy 5 b ucząc się czasowników frazalnych postanowili je zilustrować. Efekty ich pracy poniżej:

Skip to content