Zarządzenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie postępowania rekrutacyjnego

W związku z pandemią koronawirusa zmianom uległy terminy: podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na dzień 23 marca br. oraz potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej szkoły w postaci pisemnego oświadczenia na dni 24-25 marca br.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Zarzadzenie

Skip to content