Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Rodzice zdrowych dzieci w wieku do lat 8 mogą ubiegać się o przyznanie im zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek szkolnych i przedszkolnych.

Można pobrać tu:

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Skip to content