Ważne – nadal uczymy się zdalnie – przez Librusa

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości w dzienniku Librus z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji.W ten sposób będą realizowane nowe treści z podstawy programowej.

Uczeń ma za zadanie codziennie zalogować się na konto ucznia w dzienniku, przeczytać wytyczne nauczyciela i wykonać polecenia.  Prosimy rodziców o kontrolę czy dziecko spełnia swój obowiązek.

W przypadku braku haseł do konta ucznia prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub panią Zofią Pachut (zofia0903@op.pl). W celu identyfikacji osoby dzwoniącej prosimy o podanie nr PESEL dziecka.

W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., prosimy kontaktować się za pośrednictwem dziennika z nauczycielami  poszczególnych przedmiotów.

Zachęcamy również uczniów do korzystania ze stron proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej np.:

https://wolnelektury.pl/, www.gov.pl/zdalnelekcje, lektury.gov.pl etc.

Uczniów klas ósmych zachęcamy do korzystania ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na której codziennie zamieszczane są przykładowe testy egzaminacyjne (zadania publikowane o godz. 9:00, rozwiązania o 15:00).

Uczniowie!

Dobrze zaplanujcie swoją pracę, pracujcie systematycznie, nie odkładajcie zadań na później. Rozpiszcie plan dnia z podziałem na godziny tak jakbyście chodzili do szkoły.

Jeżeli czegoś nie rozumiecie proście nauczycieli o wyjaśnienie trudnych kwestii.

Róbcie sobie przerwy w nauce, po ciężkiej pracy każdemu należy się odpoczynek.

Bądźcie bezpieczni w internecie, korzystajcie z oprogramowania antywirusowego, nie otwierajcie podejrzanych stron.

O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem, z ocenianiem uczniów będziemy Państwa informować na bieżąco

Liczę na Państwa współpracę i zrozumienie.

 

Albert Golonka,

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4

Bądź bezpieczny w internecie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplanuj pracę!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzicu – pomóż swojemu dziecku!