Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły w postaci skanu pisemnego oświadczenia przesłanego na e-mail szkoły: sekretariat.zsp4@miasto.limanowa.pl lub oświadczenia wrzuconego do skrzynki, która znajduje się przed głównym wejściem do szkoły.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2020 r.

Treść oświadczenia:

Imię i nazwisko rodzica, data

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka………………………….(imię i nazwisko dziecka) do pierwszej klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej.

podpis rodzica

 

Skip to content