Przypomnienie!!!

Opiekun SKO (Dorota Piórkowska-Zięba) przypomina, że w dalszym ciągu można przyłączyć się do konkursu organizowanego przez BS w Limanowej.

Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu przez ucznia w formie komiksu krótkiej historii dotyczącej oszczędzania w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Komiks może zostać wykonany dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) –format pracy od A4 do A3.

Każdy uczeń może przygotować jedną, własnoręcznie przygotowaną historię w formie komiksu

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej po wznowieniu zajęć.

Skip to content