Smog nas zabija! Trujące powietrze w Łososinie Górnej

Czujnik do pomiaru jakości powietrza zamontowany w naszej szkole świeci się dziś na czerwono! Jakość powietrza w Łososinie Górnej jest bardzo zła. Wszyscy wdychamy trujący, rakotwórczy dym.

Postarajmy się ograniczyć do niezbędnego minimum jazdę samochodem, wybierajmy komunikację zbiorową, zainteresujmy się wymianą pieca na gazowy i pod żadnym pozorem nie palmy w domu śmieci, zwłaszcza tworzyw sztucznych! Jeżeli zauważymy, że sąsiad tak robi nie wahajmy się zawiadomić straż miejską. Pamiętajmy – powietrzem oddychamy wszyscy!

Jakość powietrza można sprawdzić  na https://airly.eu/map/pl/#49.70161,20.41912

Ikona pomiaru znajduje się także po prawej stronie na końcu kolumny na naszej stronie.

Ocena jakości powietrza przebiega w 6-stopniowej skali, a poszczególnym kategoriom odpowiadają oznaczenia w formie kolorów:

1. bardzo dobry (ciemno zielony) – jakość powietrza zadowalająca, brak zagrożenia dla zdrowia, zalecana aktywność na zewnątrz,
2. dobry (zielony) – jakość wciąż zadowalająca, minimalne zagrożenie dla grup zwiększonego ryzyka, bardzo dobre warunki dla aktywności na zewnątrz,
3. umiarkowany (żółty) – jakość powietrza akceptowalna, zagrożenie dla grup zwiększonego ryzyka, dobre warunki na aktywność na zewnątrz,
4. dostateczny (pomarańczowy) – średnia jakość powietrza, zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko (mogą one odczuwać skutki zdrowotne), zaleca się ograniczyć obecność na zewnątrz, zwłaszcza gdy wystąpią kaszel czy uczucie podrażnienia gardła,
5. zły (czerwony) – zła jakość powietrza, osoby narażone na ryzyko powinny zostać w domu, a pozostałym odradza się nie tylko wzmożoną aktywność, ale i samo dłuższe przebywanie na zewnątrz,
6. bardzo zły (brązowy) – niebezpiecznie zła jakość powietrza, osoby narażone muszą pozostać w domu, a pozostali powinni ograniczyć wyjścia do niezbędnego minimum.

Skip to content