Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Tradycyjnie już główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej poprzedzone zostały uroczystością środowiskową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Rozpoczęła się ona przemarszem uczniów i nauczycieli wraz ze sztandarem do kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych.

Mszę św. w intencji ojczyzny odprawił wyjątkowy gość, ks. płk.prałat dr Zbigniew Kępa, Rzecznik Prasowy Ordynariatu Polowego, zaproszony przez księdza proboszcza dr Kazimierza Fąfarę.  Po nabożeństwie wszyscy udali się  pod Pomnik Legionistów, gdzie zostały odśpiewane 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Efekt można zobaczyć: https://www.youtube.com/watch?v=SdSZVCuBz24&feature=youtu.be

Dyrektor ZSP nr 4 w Limanowej Albert Golonka wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał, że historia Łososiny Górnej i Limanowej ściśle związana jest z czynem legionowym. Wezwał również do pamięci i szacunku wobec tych, którzy walczyli o niepodległą i wolną Polskę. 

Oddział „Strzelców” mł. insp. Stanisława Dębskiego dowódcy J.S. 2402 Limanowa, kompanii składającej się z uczniów ZS nr 1 i ZSTiO w Limanowej,  przeprowadził Apel Poległych. Następnie delegacje poszczególnych szkół i instytucji złożyły wiązanki kwiatów. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

 • poseł na Sejm RP pani Urszula Nowogórska,
 • Burmistrz Miasta Limanowa pan Władysław Bieda wraz z przewodniczącą Rady Miasta Limanowa panią Jolantą Juszkiewicz oraz radnymi Wiesławem Sędzikiem i Stanisławem Orzechowskim,
 • Wójt Gminy Limanowa pan Jan Skrzekut wraz z radnymi Zuzanną Kolawą, Stanisławem Sajdakiem, Lesławem Twarogiem, Danielem Łąckim,
 • członek Zarządu Powiatu Limanowskiego pan Wojciech Włodarczyk wraz z radnym powiatu panem Stefanem Hutkiem,
 • Starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty pani Teresa Szczurowska,
 • delegacja z biura posła na Sejm RP pana Wiesława Janczyka, radny pan Walenty Rusin oraz dyr. biura pani Agnieszka Siudak,
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, podkomisarz Mirosław Bulanda oraz aspirant sztabowy Stanisław Krupa,
 • przedstawiciele OSP w Łososinie Górnej, prezes Władysław Michura oraz Henryk Wiktor i Ignacy Raczek,
 • delegacja Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, komendant powiatowy młodszy brygadier Wojciech Franczak , z-ca komendanta bryg. Tomasz Pawlik, mł.bryg. Paweł Sejmej,
 • przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Limanowej,
 • przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej,
 • Jacenty Musiał, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, 
 • przedstawiciele Zespołu Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych, pani Lidia Dudek-Biernat i pani Monika Kęska,
 • przedstawiciele Limanowskiego Domu Kultury,
 • przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
 • przedstawiciele Rady Rodziców ZSP nr 4 w Limanowej, pani Agata Kęska, pani Natalia Wideł, pani Edyta Ryś,
 • oraz liczne delegacje szkół i przedszkoli z miasta i powiatu, m.in. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 pani Kazimiera Zięba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pan Wiesław Stanik, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 pani Agnieszka Sułkowska.

Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Legionistów odbyła się  uroczysta Sesja Rady Miasta, w której wzięli udział radni z Burmistrzem Miasta Limanowa Władysławem Biedą na czele. Sesję rozpoczęła pani kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Jolanta Szyler, następnie przekazała głos Przewodniczącej Rady Miasta pani Jolancie Juszkiewicz. Obradom przyglądała się młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej, gospodarza i współorganizatora tegorocznej uroczystości. 

Po skończonych obradach zaproszeni goście mieli przyjemność zobaczyć, specjalnie na tą okazję przygotowany przez nauczycieli ZSP nr 4, patriotyczny program artystyczny. pt. „Biała Róża”. Akademię przygotowały panie Małgorzata Rychlewska i Joanna Głabuś – Chowaniec, nad oprawą muzyczną czuwał pan Wojciech Dudek, natomiast okolicznościowe dekoracje przygotowała pani Jolanta Pawlik wraz z Elżbietą Kołodziej i Krzysztofem Biernatem. Młodzież naszej szkoły po raz kolejny udowodniła, że jest niezwykle utalentowana i wrażliwa, odgrywając role inspirowane „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. 

Po skończonej sesji uczniowie wraz ze swoimi rodzinami, całe Grono Pedagogiczne z dyrektorem Albertem Golonką i wicedyrektor Dorotą Atłas zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wzorem lat ubiegłych wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni z okresu I wojny światowej.  Do śpiewania zagrzały wszystkich przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4, które bez tremy zatańczyły i zaśpiewały. Uroczystość „Tobie Polsko śpiewamy” koordynowana była przez panią Małgorzatę Witkowską i jest kontynuacją lokalnej, międzywojennej tradycji, której propagatorem był legionista i niegdyś kierownik naszej szkoły Stanisław Odziomek. Inicjatorem przywrócenia uroczystości był wieloletni nauczyciel łososińskiej szkoły pan Stanisław Golonka

Serdecznie dziękujemy:

 • policjantom z Komendy Powiatowej Policji za zadbanie o bezpieczeństwo uczestników w czasie przemarszu do kościoła,
 • Radzie Rodziców z panią Agatą Kęską na czele,
 • panu Robertowi Jonakowi i jego firmie „Studio Video Oskar” za filmowanie uroczystości,
 • paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej za pomoc w przygotowaniu dekoracji,
 • pani Marzenie Topie za ręcznie robione, piękne kotyliony,
 • nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie obchodów,
 • pracownikom Limanowskiego Domu Kultury,
 • wszystkim młodym aktorom, bez których talentu i energii nie byłoby dzisiejszego przedstawienia.

Dyrekcja ZSP nr 4 w Limanowej dziękuje wszystkim gościom za przybycie i wspólne śpiewanie!

Stworzyliśmy żywą i wzruszającą lekcję patriotyzmu!

Skip to content