Jubileusz 90. rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej

25 listopada 2019 r. w Łososinie Górnej odbyły się obchody 90. rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchody rozpoczęły się o godz. 9.30 złożeniem kwiatów na grobach dyrektora inż. Jana Drożdża oraz inż. Józefa Marka na cmentarzu parafialnym w Tymbarku.
Następnie o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Łososinie Górnej odprawiona została msza święta, po której w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej miała miejsce konferencja naukowa na temat “Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich” , prowadzona przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. (pełen program obchodów dostępny na plakacie poniżej)
Zanim salę gimnastyczną opanował naukowy duch, młodzież ZSP nr 4 wystąpiła z pięknym programem artystycznym, przygotowanym przez nauczycieli panią Joannę Głabuś-Chowaniec, panią Małgorzatę Rychlewską, panią Jolantę Pawlik oraz pana Wojciecha Dudka, na podstawie scenariusza pana Adama Szafrańca. 
 

Patronatem Honorowym uroczystości jubileuszowe objęli:
Jan Krzysztof Ardanowski -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Witold Kozłowski-Marszałek Województwa Małopolskiego,
Piotr Ćwik-Wojewoda Małopolski,
Barbara Nowak- Małopolski  Kurator Oświaty ,
Adam Ślusarczyk – Dyrektor Małopolskiego Oddziału AR i MR,
Jan Hamerski -Senator RP ,                                                                                 
Wiesław Janczyk -Poseł na Sejm RP,
Urszula Nowogórska -Poseł na Sejm RP,
Ks. Kazimierz Fąfara -Proboszcz Parafii Łososina Górna,                                    
Mieczysław Uryga -Starosta Powiatu Limanowskiego,                                               
Władysław Bieda -Burmistrz Miasta Limanowa,                                                    
Jan Skrzekut -Wójt Gminy Limanowa.

Serdeczne podziękowania składamy rodzicom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości:

Edycie Ryś, Karolinie Golonce, Natalii Wideł, Irenie Gizie, Annie Dudek, Małgorzacie Jonak, Joannie Mrowca, Edycie Wyżyckiej, Paulinie Sajdak oraz Przewodniczącej Radzie Rodziców Agacie Kęsce.

Skip to content