UWAGA KONKURS PLASTYCZNY “DOBRO MA MOC”  

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs  skierowany  jest do uczniów klas I- VIII.

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy plastycznej o tematyce związanej z promocją postaw prospołecznych, dbania o relacje w domu, szkole i w otoczeniu.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę plastyczną.

Organizatorem konkursu jest Powiat Limanowski oraz Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Limanowej.

KRYTERIA OCENY PRACY

Praca powinna spełniać następujące kryteria:

  1. Format, technika, sposób i wykorzystanie materiałów -dowolność.
  2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę. Dopuszczalne są prace zbiorowe max. 2 Uczestników.
  3. Praca powinna zawierać treści zgodne z tematem.
  4. Treść zawarta w pracy plastycznej ma prezentować zachowania prospołeczne.
  5. Twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało wpływ na ocenę pracy.

Termin składania prac:  15 listopada.

Więcej informacji u psychologa szkolnego.

 

Skip to content