Szkolna Kasa Oszczędności

  • W bibliotece szkolnej prowadzona jest Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem BS w Limanowej.
  • Chętni uczniowie mogą wpłacać pieniądze na książeczki SKO codziennie w godz. od 7.00- 13.00.
  • Gromadzone środki pieniężne wpłacane są na konto w banku.
  • Na koniec roku szkolnego uczniowie mogą wypłacać zgromadzone środki lub kontynuować oszczędzanie w kolejnym roku szkolnym.
  • W ostatnim tygodniu każdego miesiąca można wypłacać pieniądze z SKO: do 10 zł bez zgody rodziców, powyżej 10 zł po wcześniejszym zgłoszeniu i za pisemną zgodą rodzica.
  • W ramach działalności SKO prowadzone są konkursy z nagrodami

Skip to content