Święto Edukacji Narodowej

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej połączone zostały w naszej szkole, jak co roku, ze Świętem Szkoły i Patrona św. Jana z Kęt i odbyły się 11 października.

Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. w parafialnym kościele pw. Wszystkich Świętych. Mszę celebrował ks. Rafał Mirosławski, który w ciekawym, metaforycznym kazaniu chciał uświadomić najmłodszym, że dążenie do celu musi kosztować nas wiele poświęceń i wysiłku.

Następnie na dużej sali gimnastycznej, pięknie ozdobionej przez panią Elżbietę Kołodziej, zgromadzili się uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas zastępca Burmistrza Miasta Limanowa pan Wacław Zoń, radny Miasta Limanowa pan Wiesław Sędzik, radny gminy Limanowa pan Daniel Łącki oraz Prezydium Rady Rodziców z panią Agatą Kęską na czele. 

Dzień Nauczyciela to tradycyjnie czas docenienia belfrów i jest okazją do wręczenia nagród, zarówno burmistrza, jak i dyrektora. Otrzymali je nauczyciele, którzy w poprzednim roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą. 

Dyrektor Albert Golonka podziękował wszystkim swoim pracownikom za sumienną pracę i życzył im docenienia przez uczniów, rodziców oraz władze samorządowe. 

Część artystyczną w tym roku przygotowała pani  Danuta Ługowska, pan Wojciech Dudek odpowiedzialny był  za nagłośnienie. Uczniowie Grupy Teatralnej „Bajtek” krótkim przedstawieniem pt. „Na korytarzu”, a także tańcem i piosenką podziękowali nauczycielom za trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży, za uśmiech, serce i cierpliwość.

 

Skip to content