Akcja MEN “Szkoła pamięta”

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4  Limanowej w swojej misji wychowawczej za cel obrał sobie m.in. pielęgnowanie pamięci o bohaterach, szczególnie tych związanych z historią Limanowej oraz Łososiny Górnej.

Akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Szkoła pamięta” wpisuje się w działania jakie od lat podejmowane są w naszej placówce. Jak co roku dzieci i młodzież uporządkowały otoczenie Pomnika Legionistów w łososińskim parku. Pomnik ów wybudowany został w roku 1934 z inicjatywy Stanisława Odziomka, legionisty, kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Łososinie Górnej. W latach 1987-90, a następnie 2006 r. Pomnik, dzięki zaangażowaniu nauczyciela Stanisława Golonki, został odnowiony i zabezpieczony przed korozją. To pod Pomnikiem obchodzony jest corocznie Dzień Niepodległości,  kwiaty składane są przez liczne delegacje, przeprowadzany jest apel poległych. W cokole pomnika znajdują się urny z ziemią z cmentarzy wojennych z Katynia, Lwowa, Porycka i Monte Cassino. Od kilku lat po głównej uroczystości środowiskowej społeczność szkolna spotyka się na “Wieczornicy Patriotycznej”, gdzie śpiewane są pieśni legionowe. Nasze liczne patriotyczne działania opisane zostały w okolicznościowym folderze “Torowali nam drogę do niepodległości“, wydanym w zeszłym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Folder dostępny tu: Torowali nam drogę do niepodległości

Podczas spaceru na cmentarze, dzieci miały okazję zobaczyć Dęby Pamięci, posadzone w roku 2009 w ramach programu „Katyń, ocalić od zapomnienia”, dla uhonorowania pamięci majora Hipolita Gibińskiego oraz gen. bryg. Tadeusza Grabowskiego, zamordowanych przez NKWD w Charkowie. 

Na łososińskim cmentarzu spoczywa Jan Drożdż, założyciel i wieloletni dyrektor Górskiej Szkoły Rolniczej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łososinie Górnej. Jan, legionista był wielkim propagatorem czynu legionowego. W ramach akcji “Szkoła pamięta” dzieci z różnych klas, od zerówki po najstarszych uczniów, zapaliły znicze i modliły się za duszę Jana Drożdża.

Znicze zapalono także na grobach: Stanisława Zawiszy, “czarnego weterana wojsk polskich”, powstańca listopadowego, zmarłego w roku 1831, na grobie byłej nauczycielki naszej szkoły pani Janiny Fedorowicz oraz nauczyciela Zbigniewa Wilka, pochowanego w Limanowej.

W modlitwie i zadumie dzieci przystanęły także nad grobem swojej zmarłej rok temu koleżanki Patrycji Stańdo, której przedwczesne odejście było dla całej społeczności szkolnej smutnym przeżyciem. 

Dzień Wszystkich Świętych jest dla każdego czasem zadumy i refleksji nad przemijaniem życia, w naszej szkole jest też dodatkowo czasem przypominania najmłodszym o ludziach, którzy swoim życiem odcisnęli piętno w historii i zasłużyli się dla lokalnej społeczności.

Skip to content