Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Łososinie Górnej miało miejsce (tak jak w całej Polsce) 2 września w poniedziałek. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami oraz nauczycielami zebrała się przed budynkiem szkoły i wspólnie przemaszerowała do kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych.

Mszę św. w intencji nowego roku szkolnego i katechetycznego odprawił ks. dr Kazimierz Fąfara, który w przystępnym dla najmłodszych kazaniu wyjaśnił kluczową rolę trzech filarów: domu rodzinnego, szkoły oraz kościoła. 

Następnie wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego. Swoją obecnością zaszczycili nas: z-ca Burmistrza Miasta Limanowa pan Wacław Zoń, radny Gminy Limanowa pan Daniel Łącki, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych ks. dr Kazimierz Fąfara oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Agata Kęska

Miłą niespodzianką okazały się życzenia oraz kwiaty dla księdza proboszcza dr Kazimierza Fąfary, który już 35 lat pełni posługę kapłańską. 

Pan dyrektor Albert Golonka w zwięzłym przemówieniu, nie tylko powitał uczniów pierwszych klas, ale też przypomniał o 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz życzył wszystkim wytrwałości w pracy i nauce w nadchodzącym roku szkolnym. Powitał także nowych nauczycieli, panią Edytę Musiał, panią Martę Ziębę oraz panią Alicję Lizak, które zasiliły Grono Pedagogiczne. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszaki zdały egzamin celująco, śpiewając piosenki i recytując tradycyjnie „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. 

Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, nauczycielom jak najmniej kłopotów z uczniami, mniej biurokracji oraz należytego docenienia ich ciężkiej pracy, rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy z nauczycielami oraz dyrekcją.

Skip to content