XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas

We wtorek, 4 czerwca, w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu odbył się XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas. Wzięli w nim udział nasi uczniowie pod opieką pana Janusza Matrasa. 

W diecezji tarnowskiej powołano 222 szkolne i 3 przedszkolne koła Caritas, w których działa około 3500 dzieci i młodzieży.

Spotkanie w Pasierbcu było formą promowania Szkolnych Kół Caritas, docenienia dyrekcji tych szkół, które widziały potrzebę powołania SKC, wyrażenia wdzięczności wobec tego, co czynią wolontariusze (statuetka Fructus Caritatis) oraz zachętą do dalszej wytężonej pracy. Msza św. została odprawiona pod przewodnictwem biskupa Leszka Leszkiewicza.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem biskupa Andrzeja Jeża, starosty Mieczysława Urygi oraz wójta Jana Skrzekuta.

Skip to content