Regiony Polski – prezentacje klas

Regiony Polski – pod takim hasłem dzieci z klas 0-3 zaprezentowały tradycje regionów geograficznych i  etnograficznych Polski. Każda klasa świetnie przygotowała swój program wykorzystując informacje o danym regionie, stroje regionalne, piosenki i tańce. Inicjatorką projektu była pani Danuta Ługowska, przewodnicząca Komisji Zespołowej.

I tak klasa „0” przedstawiła Podhale i zamieszkujących je górali, klasa 1a Kaszubów, 1b Lachów Limanowskich, 2a Śląsk, 2a Mazowsze, 3a Kurpie.  

Wspaniałe widowisko uświetnił poczęstunek przygotowany przez mamę Bartka Widła z klasy 2a, panią Annę Wideł, która dla wszystkich dzieci upiekła tradycyjny kołacz śląski i omówiła górniczy strój, w którym wystąpił Bartek. Pani Anna Wideł pochodzi ze Śląska z rodziny z tradycjami górniczymi.

Dziękujemy!

Skip to content