Odpady niebezpieczne – segreguj koniecznie

W ramach realizacji projektu mającego na celu rozwijanie systemu gospodarki odpadami oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w ZSP nr 4 w Limanowej został zorganizowany cykl pogadanek dotyczących nowych zasad segregacji odpadów oraz ich ponownego wykorzystania.

Pogadanki poświęcone były również oszczędności zasobów naturalnych, czynnikom zagrażającym środowisku oraz problemowi rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka. Odbyły się one w klasach Szkoły Podstawowej oraz w Gimnazjum. W prelekcjach wykorzystano materiały dostarczone przez MZGKiM w Limanowej – ulotki, plakaty. Przeprowadzono także konkurs plastyczny pod hasłem „Odpady niebezpieczne – segreguj koniecznie”.

Zadanie konkursowe polegało  na wykonaniu najciekawszej, najbardziej oryginalnej i najładniejszej pracy plastycznej o tematyce związanej z segregacją odpadów komunalnych i odzysku surowców wtórnych w dowolnej technice (tworzenie nowych form z surowców wtórnych metodą up-cyclingu, czyli odzyskując rzeczy, które są już niepotrzebne a wciąż czyste).

W konkursie wzięło udział  55  uczniów z trzech grup wiekowych:

  • Klasy 0-III
  • Klasy IV-VI
  • Klasy VII-VII i 3 gimnazjum

Uczniowie przygotowali 41 prac plastycznych  oraz 14 prac metodą up-cyclingu.

Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody ufundowane przez MZGKiM w Limanowej ( książki, kolorowanki i  gry o tematyce ekologicznej).

Z przygotowanych przez uczniów prac  wykonana została wystawka.

Skip to content