Egzamin gimnazjalny – po raz ostatni

Rozprawka, w której należało rozważyć czy warto bronić własnych przekonań to najwyżej punktowane zadanie egzaminu gimnazjalnego 2019 z języka polskiego. Dzisiaj w całej Polsce do części humanistycznej przystąpiło ok. 350 tys. uczniów, z czego 34 z naszej szkoły.

Egzamin gimnazjalny organizowany jest po raz ostatni, przejdzie tym samym do historii. W następnym roku szkolnym nie będzie już naboru do gimnazjów.

Czwartek będzie dniem egzaminów ścisłych – o godz. 9 gimnazjaliści będą rozwiązywali zadania z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), a o 11 – z matematyki. Maraton zakończy się w piątek sprawdzianami z języków obcych. W naszej szkole większość zdecydowała się  na język angielski, tylko nieliczni będą mierzyć swoje siły z językiem niemieckim.

Egzamin gimnazjalny to najważniejszy sprawdzian, który zdają wszyscy uczniowie kończący ten poziom edukacji. Choć egzaminu nie można nie zdać, to jednak jego wynik ma duży wpływ na to, do jakiej szkoły średniej dostaną się zdający. Prestiżowe licea i technika jak zwykle przyjmować będą tylko gimnazjalistów z najlepszymi wynikami końcowymi. W tym roku wynik jest o tyle istotny, że o miejsca do tych samych szkół będą walczyć absolwenci 8 klas szkoły podstawowej, którzy swoje egzaminy piszą w następnym tygodniu.

Oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego opublikowane zostaną 14 czerwca 2019.

Skip to content