Aleksandra Zapała laureatką i finalistką konkursów przedmiotowych

Znamy wyniki Aleksandry Zapały, która w ostatnich dniach zmagała się z ostatnim, wojewódzkim etapem konkursów przedmiotowych z języka polskiego oraz języka angielskiego. Oba konkursy organizowane przez Małopolskie Kuratorium są prestiżowe i należą do jednych z najtrudniejszych konkursów szkolnych. 

Ola udowodniła, że plasuje się w czołówce małopolskiej młodzieży – zdobywając 56 pkt. na 60 możliwych (ponad 93%) z języka polskiego – otrzymując tym samym tytuł  laureata z tego przedmiotu. Uprawnienia laureatów są szerokie: mają otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły, nie muszą też w ogóle zdawać egzaminu końcowego. Ponadto laureaci otrzymują na świadectwie ocenę celującą z danego przedmiotu. 

Z języka angielskiego Ola zdobyła 59 pkt. na 80 możliwych do zdobycia (prawie 74%) i otrzymała tytuł finalisty. Nie będzie zwolniona z egzaminu ósmoklasisty,  ale jej sukces będzie odnotowany na świadectwie jako wyjątkowe osiągnięcie, dodatkowo otrzyma przy rekrutacji do szkoły średniej dodatkowe punkty. Należy zaznaczyć, że w przypadku języka obcego to naprawdę wybitne osiągnięcie, ponieważ Ola konkurowała także z uczniami, którzy urodzili się i wychowywali zagranicą, mają rodzica obcokrajowca bądź uczyli się w szkołach dwujęzycznych. 

Gratulujemy niebywałego sukcesu! 

Ola – jesteśmy z Ciebie dumni!

Skip to content