Szkolny Dzień Profilaktyki

W dniu 28.02.2019 r. obchodziliśmy kolejny  Szkolny Dzień Profilaktyki, tym razem pod hasłem „Kochaj życie”. W zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagogów z Akademii Pozytywnej Profilaktyki państwa Dominikę i Marka Wąsików brali udział uczniowie klas od czwartej do ósmej szkoły podstawowej i  trzeciej gimnazjum.

Tematyką warsztatów były problemy, z którymi dzieci i młodzież mogą się zetknąć i  przed którymi należy ich przestrzec. Gimnazjaliści i ósmoklasiści  uczestniczyli  w zajęciach „Jak na szpilkach”, poświęconych sposobom radzenia sobie w sytuacjach trudnych i depresji młodzieńczej. Uczniowie klas szóstej i siódmych podczas  zajęć profilaktycznych  zatytułowanych „Zniewolony umysł” – zaznajomili się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne. Natomiast  tematem zajęć w klasach czwartych i piątych była „Bolesna sprawa”, czyli sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśniczą.

Państwo Wąsikowie prowadzą zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, informacje można znaleźć na ich profilu FB: https://web.facebook.com/AkademiaPozytywnejProfilaktyki/ Do naszej szkoły przyjechali z Krakowa na zaproszenie pani pedagog Małgorzaty Witkowskiej.

Dziękujemy!

Skip to content