Informacja dla osób korzystających ze szkolnych obiadów

Księgowość ZSP nr 4 prosi, aby wpłaty za obiady były dokonywane za wszystkie dni robocze z danego miesiąca. Liczba dni podawana jest na szkolnej stronie i profilu Facebook. 

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu. Odliczeń dokonuje system. 

Nie należy dokonywać odliczeń samodzielnie! W przypadku nadpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dokumenty:

Regulamin stołówki zsp4

załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA STOŁÓWKĘ nowe

załącznik nr 2 – REZYGNACJA Z OBIADÓW

Skip to content