Wielka Gala IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła

Delegacja naszej szkoły w osobach pana dyrektora Alberta Golonki, pani Zofii Pachut oraz uczniów Natalii Gizy, Izabeli Pachut, Filipa Golonki, Kacpra Ludwiczka i Karola Gołuszki udała się dzisiaj do Krakowa, do Centrum Kongresowego ICE  na uroczystą galę podsumowującą IX edycję konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Na galę zaproszone zostały szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki. Nasza placówka może poszczycić się zajęciem 10 miejsca w całym województwie małopolskim (zdystansowaliśmy 330 szkół) i 2 miejsca w powiecie, zaraz po Szkole Podstawowej w Mordarce.

Dla laureatów miejsc I- X przewidziano nagrody pieniężne na zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły oraz certyfikaty potwierdzające aktywność szkoły w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. Osobiste gratulacje uczniowie odebrali także od Małopolskiej Kurator Oświaty pani Barbary Nowak.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, osobom zaangażowanym w propagowanie idei noszenia odblasków oraz wszystkim ludziom, instytucjom i firmom, które wspierały nas podczas trwania konkursu. 

Jeżeli nasi uczniowie i ich bliscy są bardziej widoczni, a przez to bezpieczniejsi na drogach to nasz cel został osiągnięty.

 

Skip to content