Zjazd szkół imienia św. Jana Kantego

Uczniowie klasy 5b wraz z panią Adelą Ogielą, panem Krzysztofem Biernatem oraz pocztem sztandarowym, reprezentowali naszą szkołę w Krakowie na cyklicznym zjeździe szkół, których patronem jest św. Jan Kanty. Wyjazd był nagrodą w konkursie klasowym o św. Janie.

20 października kościół katolicki w Polsce obchodzi wspomnienie liturgiczne o św. Janie Kantym, patronie nauczycieli, profesorów i studentów. Jan, człowiek głębokiej wiary, za jedną z najważniejszych wartości uznawał naukę i to jej podporządkował całe swoje życie. Nie bez powodu zatem nasza szkoła (już od 1992 r.) nazwana jest jego imieniem.

Naszym uczniom towarzyszyli  koledzy ze szkoły podstawowej z Niskowej wraz z panią wicedyrektor Agnieszką Ryś. Uczniowie nie ponieśli żadnych kosztów związanych z wycieczką. Pieniądze pochodziły od Rady Rodziców i od księdza proboszcza Kazimierza Fąfary.

W imieniu uczniów 5b –  dziękujemy!

Skip to content