Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

„Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się.”

Jan Kurczab

12 października 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz święta Patrona Szkoły- św. Jana z KętSwoją obecnością uroczystość  zaszczycili goście: Burmistrz Miasta Limanowa pan Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa pani Jolanta JuszkiewiczKierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Halina Waktor, Radny Rady Osiedla nr 5 pan Wiesław Sędzik, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych ks. dr Kazimierz Fąfara, oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców pani Edyta Wyżycka wraz z panią Natalią Wideł.

Nasza szkoła miała także przyjemność gości z zaprzyjaźnionej szkoły z Dolnego Kubina na Słowacji, w osobach Michala Švento – kierownika wydziału oświaty i sportu Miasta Dolny Kubin, dyrektora szkoły w Dolnym Kubinie pana Ludovita Mačora oraz Przedstawiciela Rady Rodziców pana Jana Šimuna.

Akademię otworzył pan Dyrektor Albert Golonka, witając gości, przybliżając zebranym historię i ideę Dnia Edukacji Narodowej oraz składając wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji  najlepsze życzenia. Dyrektor nadmienił, że święto Komisji Edukacji Narodowej zbiega się ze świętem patrona naszej szkoły – świętego Jana z Kęt.  Jan, człowiek głębokiej wiary, za jedną z najważniejszych wartości uznawał naukę i to jej podporządkował całe swoje życie. Nie bez powodu zatem nasza szkoła (już od 1992 r.) nazwana jest jego imieniem. Misją bowiem naszej szkoły jest wychowanie na chrześcijańskich i narodowych wartościach oraz krzewienie nauki w życiu każdego ucznia. Odzwierciedleniem tych celów jest motto wyhaftowane na szkolnym sztandarze „Nauką i pracą służymy Bogu i Ojczyźnie”.

Po krótkim wstępie, nauczyciele wyróżniający się w poprzednim roku szkolnym otrzymali nagrody Burmistrza i nagrody Dyrektora.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pan Burmistrz Władysław Bieda mówił o roli zawodu nauczyciela w kształtowaniu postaw młodych ludzi, a pani Jolanta Juszkiewicz, zwróciła uwagę na poświęcenie i serce jakie nauczyciele wkładają w swoją pracę. Życzenia złożył również pan Wiesław Sędzik. Natępnie głos zabrali  goście ze Słowacji, dziękując za zaproszenie i wyrażając nadzieję na dalszą współpracę. Członkinie Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola życzyły całemu gronu powodzenia w dalszej pracy i złożyły na ręce pana Dyrektora i pani Wicedyrektor symboliczne upominki. 

Po wystąpieniach gości została zaprezentowana, doskonale przygotowana przez panie Katarzynę Golińską i Bożenę Daniel, część artystyczna, która w tym roku ukazywała szerokie spektrum talentów, jakimi mogą poszczycić się nasi uczniowie. 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 pragnie podziękować wszystkim przybyłym gościom, że zaszczycili nas swoją obecnością.

Dziękujemy panu Burmistrzowi Władysławowi Biedzie i pani Przewodniczącej Rady Miasta Jolancie Juszkiewicz oraz Radzie Rodziców Szkoły i Przedszkola za życzenia!

Skip to content