Próbna ewakuacja

21 września, w piątek, odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, zgodnie z procedurami, przedostali się dostępnymi drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był plac obok szkoły. Następnie nauczyciele złożyli meldunek pani wicedyrektor Dorocie Atłas. W tym samym czasie pan dyrektor Albert Golonka udał się wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej do budynku szkoły, aby sprawdzić wszystkie pomieszczenia.

Próbny alarm ewakuacyjny obserwowali panowie strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, według których cała akcja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Skip to content