Darowizna Urzędu Miasta – oczyszczacze powietrza

W dniu 28.08.2018 r. Burmistrz Miasta Limanowa podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę darowizny w postaci oczyszczaczy powietrza dla miejskich placówek oświatowych. Powyższa akcja ma budować świadomość istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza, podejmowania prób rozwiązania problemu na szczeblu samorządowym, ale także wśród mieszkańców, nauczycieli i wychowanków obdarowanych placówek.

Dziękujemy!

 

Skip to content