Koniec roku szkolnego 2017/2018

10 miesięcy temu wydawało się, że tak daleko do wakacji, a tu dziś rok szkolny 2017/2018 został oficjalnie zamknięty. 

Uroczystą akademię poprzedziła Msza Św. w parafialnym kościele w Łososinie Górnej. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną z nadzieją otrzymania świadectwa, którego nie trzeba by było się wstydzić. Akademię rozpoczął pan Dyrektor Albert Golonka witając zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Limanowa pana Władysława Biedę, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agatę Kęskę, Przewodniczącą Rady Rodziców Przedszkola panią Edytę Wyżycką oraz księdza proboszcza Kazimierza Fąfarę.

22 czerwca to także dzień pożegnania klasy trzeciej gimnazjum. Dyrektor w krótkim, lecz treściwym przemówieniu, przypomniał gimnazjalistom, że przed nimi wiele trudnych decyzji – pierwszą z nich jest wybór nowej szkoły. Życzył im, aby dokonali go z rozwagą oraz by budowali swoją przyszłość na mądrości, którą tyle lat zdobywali w  naszej szkole. 

Dyrektor podziękował wszystkim, którzy byli oparciem w tym roku szkolnym:

  • pani wicedyrektor Dorocie Atłas,
  • Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji szkoły,
  • władzom samorządowym miasta Limanowa na czele z Burmistrzem Miasta Limanowa panem Władysławem Biedą,
  • Radzie Rodziców szkoły podstawowej i przedszkola wraz z ich przewodniczącymi, panią Agatą Kęską i panią Edytą Wyżycką
  • sponsorom
  • stowarzyszeniom OSP i organizacjom parafialnym z Łososiny Górnej.

Następnie nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. W nowym roku szkolnym tą zaszczytną funkcję będą pełnić Jakub Zapała, Ewelina Pałka oraz Oliwia Kokot.

Po części oficjalnej wychowawcy poszczególnych klas wręczali nagrody najlepszym uczniom. Na stoliku, uginającym się pod ciężarem książek, ufundowanych przez Radę Rodziców, nie zabrakło nowości wydawniczych. Uhonorowani nagrodami uczniowie mogli w tym roku szkolnym poszczycić się sukcesami na polu dydaktycznym, artystycznym lub sportowym. Nagrody przyznawane były także za pracę w samorządzie szkolnym lub za 100% frekwencję.

Dodatkowe wyróżnienie od Wojewody Małopolskiego pana Piotra Ćwika otrzymali nasi młodzi sportowcy: Bartosz Sułkowski, Karol Sułkowski, Filip Golonka oraz Konrad Bącio. Każdy z chłopców oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymał upominek.

 

 

 

 

 

 

 

/od lewej: Bartosz Sułkowski, Filip Golonka, trener Albert Golonka, Karol Sułkowski, Konrad Bącio/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa trzecia gimnazjum stanęła na wysokości zadania i pożegnała się wzorowo. Uczniowie przygotowali program artystyczny o zabarwieniu humorystycznym, wykorzystali wehikuł czasu, żeby przenieść się w czasie 20 lat do przodu, nie zabrakło księdza, lekarza, a nawet modelki. Na twarzach pojawiły się łzy, te wzruszające chwile skruszyły nawet najtwardsze serca.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, samych słonecznych dni i bezpiecznego powrotu do szkoły już we wrześniu.

 

Skip to content