Pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego za nami

Charakterystyka bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, gdy dokonywał życiowego wyboru, to najwyżej punktowane zadanie egzaminu gimnazjalnego 2018 z języka polskiego. Dzisiaj w całej Polsce do części humanistycznej przystąpiło 350 tys. uczniów, z czego 30 z naszej szkoły.

Czwartek będzie dniem egzaminów ścisłych – o godz. 9 gimnazjaliści będą rozwiązywali zadania z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), a o 11 – z matematyki. Maraton zakończy się w piątek sprawdzianami z języków obcych. W naszej szkole wszyscy zdecydowali się w tym roku na język angielski. 

Egzamin gimnazjalny to najważniejszy sprawdzian, który zdają wszyscy uczniowie kończący ten poziom edukacji. Choć egzaminu nie można nie zdać, to jednak jego wynik ma duży wpływ na to, do jakiej szkoły średniej dostaną się zdający. Prestiżowe licea jak zwykle przyjmować będą tylko gimnazjalistów z najlepszymi wynikami końcowymi.

Oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego opublikowane zostaną 15 czerwca 2018.

Skip to content