Pożegnanie kolędy w domu opieki Sióstr św. Jana Chrzciciela

W miniony czwartek grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pana Wojciecha Dudka dała piękny koncert dla podopiecznych domu Sióstr św. Jana Chrzciciela. Dominował repertuar świąteczny. Siostry babtystynki prowadzą dom dla osób starszych i potrzebujących w naszej dzielnicy – Łososinie Górnej, na ul. Rupniowskiego. Zakonnicom, na czele z byłą katechetką naszej szkoły, siostrą Anny Zarzeką,  bliska jest pomoc potrzebującym. W pobliskim Pasierbcu od lat prowadzą Socjalizacyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za piękny koncert!

Skip to content