Wywiadówka

Wywiadówka dla rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek). 

  • godz. 15.30 odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-III SP,

  • godz. 16.00 – występ grupy teatralnej „BAJTEK”,

  • po występie spotkania z wychowawcami klas IV-VII SP i Gimnazjum, na których rodzice zostaną poinformowani o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

Skip to content