Wpłaty za obiady w lutym

KOMUNIKAT! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej. (http://www.zsp4.limanowa.pl/regulamin-stolowki-szkolnej/)

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa   12 88040000 0000 0022 0220 0004

Opłatę wnosi się z góry za cały miesiąc do 10 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

Nie należy dokonywać wpłat przed 1 dniem danego miesiąca, za który wnoszona jest opłata,

UWAGA!

  • Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!
  • Konieczne jest okazanie bloczka osobie wydającej obiad!

W lutym będzie 10 dni roboczych:

– drugie danie 10×2,50=   25 zł

– cały obiad 10×3,50=  35 zł

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów oraz miesiąc np. Jan Kowalski, 5b, 10xpełny, luty lub Jan Kowalski, 5b, 10xdrugie, luty

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

Skip to content