VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

11.12.2017 r. uczniowie klasy 2Gb, Dariusz Lach oraz Artur Woźniak wzięli udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Limanowej. 

Zadaniem uczestników było wykonanie ozdoby choinkowej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych . Konkurs integrował dzieci z różnych szkół. Jego celem było budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny uczestników, rozwijanie ich zainteresowań artystycznych, uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami. W konkursie uczestniczyło 20 dzieci. Praca przebiegała w radosnej atmosferze, powstało wiele ciekawych, oryginalnych prac. Za wykonane prace Dariusz i Artur otrzymali nagrody i dyplomy. Opiekę nad naszymi uczniami sprawowała pani Monika Szewczyk. 

Skip to content