Wiersze pod choinkę – konkurs

Biblioteka ZSP nr 4 w Limanowej zaprasza uczniów z klas 1-3 SP na Konkurs Recytatorski pt. „Wiersze pod choinkę”.

Tematyka konkursu obejmuje wiersze dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

CELE KONKURSU:

 • Popularyzowanie wierszy o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej.
 • Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci z klas 1-3.
 • Umożliwienie dziecku występu przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności.
 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3 SP.
 • Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden wybrany przez siebie wiersz o tematyce bożonarodzeniowej bądź noworocznej (propozycja wierszy znajduje się w bibliotece).
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do 5 grudnia 2017 roku do biblioteki szkolnej, a także podanie swojego imienia i nazwiska, klasy, autora i tytuł wybranego wiersza. 

Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz.  9,00 w świetlicy szkolnej.

Prezentacje uczestników oceniane będą przez  jury wybrane przez organizatorów.

Ocenie będą podlegały następujące elementy:

 • dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu,
 • sposób interpretacji recytowanego utworu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • pamięciowe opanowanie tekstu.

Jury wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce), za które zostaną przyznane nagrody.

Skip to content